Auto Universum d.o.o., OIB: 15050827205,  Kvarnerska cesta 30/a, Matulji (dalje: Auto Universum d.o.o.) obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.auto-universum.hr (dalje: ispitanici) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Auto Universum d.o.o. obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena pravna osnova – ugovorni odnos, suglasnost ispitanika, legitimni interes ili zakonska obveza.

 

Korištenje web stranice www.auto-universum.hr

Auto Universum d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na stranici www.auto-universum.hr i prikuplja samo one osobne podatke koje ispitanici dobrovoljno dostave u svrhe odgovora na upite/zahtjeve.

Prigodom korištenja ove internetske stranice, Auto Universum d.o.o. može pohraniti određene informacije putem kolačića (”cookies”) na osobno računalo ispitanika. Kolačići su informacije spremljene na računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koje omogućavaju jednostavnije korištenje budući da spremaju postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju.

Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama ispitanika. 

 

Rješavanje reklamacija

Reklamacije koje se odnose na kupljene proizvode i pružene usluge zaprimaju se slanjem pritužbe na adresu elektroničke pošte [email protected] i na prodajnim mjestima Auto Universum d.o.o.

Osobni podatci koju su nužni za rješavanje reklamacije čuvaju se 12 mjeseci od dana zaprimanja sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14110/15).

 

Otvorene zamolbe za radna mjesta

Osobni podatci dostavljeni kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se isključivo u svrhe obavljanja selekcijskog postupka pri zapošljavanju, a čuvaju se dvije godine.

 

Primatelji osobnih podataka

Auto Universum d.o.o. će osobne podatke ispitanika prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

 

Prava ispitanika

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanik ima sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:

  • pravo na pristup osobnim podatcima
  • ispravak osobnih podataka
  • brisanje osobnih podataka
  • ograničenje obrade osobnih podataka
  • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

 

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte [email protected]

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Nadalje, imate pravo podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka na [email protected]. Više o svojim pravima možete saznati na www.azop.hr ili https://gdpr2018.eu/